FASIHI SIMULIZI NI HAI?

.
<pclass="detailsFirst"><strong><fontsize="+2">NIVITUGANIVINAVYOONYESHAUHAIWAFASIHISIMULIZI?</font></strong></p>

3.

4.

Fasihi simulizi ni hai - Swahili form
Fasihi simulizi ni utanzu mmojawapo wa fasihi ambazo ambazo huwasilishwa kwa njia ya mdomo na hurithishwa toka kizazi kimoja hadi kingine. tanzu za fasihi hii ni pamoja na …

LinuxApachePerlphpMySQLw3cCSS

[email protected]
  -

FASIHI SIMULIZI NI HAI?