FASIHI SIMULIZI NI HAI?

. 75
<pclass="detailsFirst"><strong><fontsize="+2">NIVITUGANIVINAVYOONYESHAUHAIWAFASIHISIMULIZI?</font></strong></p>

2.

3.

Fasihi simulizi ni hai - kiswahili form - Blogger
Fasihi simulizi ni utanzu mmojawapo wa fasihi ambazo ambazo huwasilishwa kwa njia ya mdomo na hurithishwa toka kizazi kimoja hadi kingine. tanzu za fasihi hii ni pamoja na …
LinuxApachePerlphpMySQLw3cCSS

pbagnpg@cnebyr-rkcregf.pbz
  -

FASIHI SIMULIZI NI HAI?