3.

Almennir markaðsskilmálar fyrir verðbréfaviðskipti - Arion banki
Áhætta vegna viðskipta með fjármálagerninga . ..... sem eina sönnun fyrir viðskiptum . ... Umboðsmaðurinn skal að beiðni Arion banka sanna umboð sitt. Sé það ...
Samþykktir - Landsbréf
Gagnvart félaginu skoðast hlutaskrá sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að ... löglega boðaður og hann sækja hluthafar eða umboðsmenn þeirra sem hafa yfir að ... umsjón með …
Samþykktir félagsins | Samþykktir | Samþykktir og reglur ...
Hluthafi getur látið umboðsmann sækja hluthafafund fyrir sína hönd. ... Fundargerð skal vera full sönnun þess sem fram hefur farið á hluthafafundi. .... Viðskipti félagsins með …
Skoða/Opna - Skemman
4.3 Umboðsmaður fer út fyrir umboð sitt og tengslin við 25. gr sml. ... milligöngu í viðskiptum . .... að sýna öllum væntanlegum viðsemjendum sínum til sönnunar .
Skoða/Opna - Skemman
vera sönnun fyrir þriðja aðila, og ekki á að skipta máli hvort hún sé skrifleg eða munnleg. Þess vegna á ... viðskipti sem umboðsmaður fyrir hans hönd. Oftast er ...
Viðskiptaskilmálar verðbréfaviðskipta - Kvika
1 apr. 2012 ... rithandarsýnishorn umboðsmanns og vera fullnægjandi að mati ... full sönnun fyrir beiðni um viðskipti , efni beiðninnar og viðskiptunum sjálfum.
samþykktir fyrir össur hf. - Ossur
Hlutaskráin skoðast sem fullgild sönnun fyrir eignarrétti að hlutum í félaginu, sbr. ... b. reglur um atkvæðagreiðslu fyrir atbeina umboðsmanns , eyðublöð vegna slíkrar .... …
Ábyrgð umboðsmanns samkvæmt 25. gr. sml. - Skemman
umboðsmaður fari út fyrir heimild sína samkvæmt því umboði sem hann .... H hafði fengið umboð til þess að sjá um öll viðskipti fyrir E, sem var búsett erlendis. ..... Sjá t.d. dóm …
LinuxApachePerlphpMySQLw3cCSS

[email protected]
  -

Sönnun fyrir viðskiptum umboðsmanni