Ushahidi kwa wakala ya kibiashara

.
<pclass="detailsFirst"><strong><fontsize="+2">UshahidikwavisaUfaransaAfisaBiashara</font></strong></p>

3.

MAMLAKA YA MAENDELEO YA BIASHARA TANZANIA
1.3 “Mwandaaji” itamaanisha Mamlaka ya Mandeleo ya Biashara , ambayo humu ... Cheti cha afya kutoka kwa wakala wa udhibiti vyakula na cheti cha uchunguzi; vii) ... hilo liligawiwa …
LinuxApachePerlphpMySQLw3cCSS

[email protected]
  -

Ushahidi kwa wakala ya kibiashara